Bestuur

Bestuur

Voorzitter Danny Smeets
Secretaris Kelly Faassen
Penningmeester Ger Tosserams
Vice-Voorzitter Ger Tosserams
Lid/ Vz-Technischecommissie Mike Faassen
Lid Wedstrijdcommissie (geen bestuurslid) Thijs Eggen
Lid Accommodatiebeheer Lilian Clerqs
Lid/Vz Activiteitencommissie Kelly Faassen
Lid/KMA en bezetting Tom Hamers
   
Voor ondersteunende bestuursfuncties Zie "Andere Functies"